Allianz Auto

    

Pojistná doba: na dobu neurčitou i určitou

Frekvence placení: ročně, neboměsíčně bez přirážky

Základní charakteristika

Klient si vybírá ze čtyř přehledných varianta.Určuje si rozsah pojištění a tím i cenu pojistného.

Zohledňujeme slevy pro nebourající řidiče a zákazníky,kteří u nás mají .Samozřejmostí je rychlé a korektní vyřízení pojistných událostí s možností on-line hlášení.

 

Výhody a novinky 

Povinné ručení chrání pojištěného klienta v případech, kdy vozidlem způsobí jinému újmu na zdraví nebo na majetku. Zabezpečí ho před neočekávanými výdaji spojenými s finančními nároky poškozeného. Automatickou součástí povinného ručení je základní asistence a právní poradenství. Další připojištění si klient sjednává dle potřeby.

 • na výběr 4 varianty rozsahu pojištění 
KOMFORT PLUS EXTRA MAX

 

 

Jezdím málo platím málo

                 

 

Automatickou součástí havarijního pojištění je základní asistence a právní poradenství. Klient si sám volí, proti jakým rizikům chce být v rámci havarijního pojištění pojištěn. Rozšířit havarijní pojištění lze o připojištění tzv.PŘÍMÉ LIKVIDACE škod pokud nejste viník,což je neocenitelná pomoc zejména v zahraničí a také pojištění GAP.(Krytí na pořizovací cenu vozidla při odcizení,nebo jeho totálním poškození)

 • Platí v celé Evropě včetně Turecka, s výjimkou Běloruska, Ruska a Ukrajiny
 • vozidla stáří 0 - 15 let

Spoluúčast

  fixní 5 000 Kč fixní 10 000 Kč

 

Slevy v povinném ručení a Havarijním pojištění

 • bezeškodní průběh 
 • měsíční interval placení bez přirážek
 • Zabezpečení vozidla(sledovací zařízenípískování skel,zámek zpátečky)
 • za propojištěnost (život, majetek, penze)
 • za nové vozidlo
 • Využití smluvního servisu

 


 

 • automatickou součástí POV a HAV ALLRISK, klient neplatí nic navíc

Právní poradenství K dispozici NON-STOP z České republiky i ze zahraničí +420 241 170 000.

Jak k povinnému ručení, tak k havarijnímu pojištění ALLRISK automaticky poskytujeme právní poradenství při potížích, které se klientovi mohou objevit v souvislosti s provozem vozidla.

 • Zprostředkujeme kvalifikovaného právníka, tlumočníka, překlady, informace o právních předpisech
 • Informace o právních předpisech a postupech v oblasti provozu silničních vozidel
 • Zajištění kontaktů na advokáty, soudy, matriky, notáře, policii, velvyslanectví …

 • náraz, střed a pád
 • poškození vnější lakované části vozidla chemickými látkami

 • divoká zvěř, domácí a hospodářská zvířata (srnec, divoké prase, kočka, pes, kráva, kůň atp.)
 • pro všechna vozidla

 • vichřice, krupobití, úder blesku, povodeň, záplava, pád větve …
 • pro všechna vozidla

 • krádež vozidla jako celku,nebo jeho částí zmocnění se vozidla loupeží
 • pro všechna vozidla vyjma motocyklů, tří- a čtyřkolek

Odcizení, loupež

 • krádež vozidla jako celku nebo jeho částí
 • zmocnění se vozidla loupeží
 • krádež vnitřního vybavení vloupáním

 • poškození, zničení zaparkovaného vozidla např. kočka poškrábe kapotu, kuna překouše kabely, býk poškodí plechy vozidla

 • poškození nebo zničení zaparkovaného vozidla prokazatelně úmyslným jednáním třetí osoby

 

V případě totální škody nebo odcizení vozidla získá klient pojistné plnění ve výši pořizovací ceny nového vozidla a tedy dostatek prostředků na pořízení nového vozidla.

 • Pro všechny druhy vozidel

 • S garantovaným plněním až do výše obvyklé ceny vozidla
 • Vztahuje se na všechna skla včetně střešního

 

 • Plníme vznesené oprávněné nároky poškozeného(oprava vozidla,odtah vozidla,zapůjčení vozidla,uskladnění vozidla po škodě,komunikce s pojišťovnou viníka,tlumočení,apod.)
 • Je možné sjednat i pouze pro škody na vozidle
 • Platí v EU

 

 • Až trojnásobek pojistných částek
 • Všechny osoby přepravované ve vozidle 

 • Postaráme se o Vás i Vaše vozidlo v případě poruchy,nebo autonehody a to včetně vyproštění a manimupace s vozidlem.
 • V případě,že využijete asistenční službu allianz a je Vaše vozidlo nepojízdné,vzniká Vám také nárok na pronájem náhradního vozidla.

Asistence Allianz Šestý smysl

 • Do vozidla je možné zabudovat vyhledávací zařízení ,které umí vyhledat odcizené vozidlo a zároveň přivolat záchrannou službu při Autonehodě.
 • Za instalaci poskytujeme slevu na Havarijním pojištění

 

Asistenční služby K dispozici NON-STOP z České republiky i ze zahraničí +420 241 170 000.

Informace/Pomoc

Asistence od A do Z – pomoc v případě jakýchkoli problémů s vozidlem např.:

 • Informace, rady, jak postupovat … (po nehodě, vyřazení vozidla z evidence aj.)
 • Vyhledání a zprostředkování prověřených a spolehlivých dodavatelů služeb (opravy, hotelu, dopravného spojení aj.)
 • Telefonické tlumočení (při jednání s bezpečnostními orgány, záchrannou službou nebo účastníky nehody)
 • Telefonická navigace v případě ztráty orientace
 • Zdokumentování místa nehody

           

Domovský servis

 • Klient při hlášení škody souhlasí s opravou v DS, cca do 3 min. zasíláme do DS elektronické avízo o vzniku škody
 • Technik DS bezprostředně kontaktuje klienta a zjišťuje jeho potřeby, čas a nabízí servisní služby
 • Odtah vozidla z celé ČR do DS ve spolupráci s asistenční službou
 • Prohlídka a fotodokumentace vozidla v DS
 • Jedna vybraná služba zdarma (např. mytí vozidla, čištění interiéru, seřízení světel, seřízení geometrie, apod.).
 • Pojišťovna uhradí opravu přímo opravně a klient pouze spoluúčast

Jak likvidujeme pojistné události?

 • Telefonické hlášení škody na tel. +420 241 710 000 (v pracovních dnech 8-20 hod., během víkendu 9-18 hod; při obsazenosti nabízí linka po jedné minutě CALL BACK – při zanechání telefonního čísla pracovníci likvidace následně volají zpět) – po oznámení události ihned sdělíme registrační číslo škody, které je důležité při likvidaci
 • Další způsoby hlášení: přes internet (www.allianz.cz), prostřednictvím smluvních partnerů nebo našich kanceláří v Boskovicích a Blansku.
  Možnost elektronického přiřazení podkladů k likvidaci a sledování stavu likvidace škody přes internet ((www.allianz.cz)
 • Prohlídka vozidla smluvním servisem (neprodleně po převzetí vozidla) nebo mobilním technikem (do 2 pracovních dní od nahlášení PU)
 • Seznam smluvních servisů naleznete na www.allianz.cz/kontaktujte-nas/servisy/
 • Možnost úhrady opravy bezhotovostním způsobem (tzv. krycím dopisem do 1-2 pracovních dní od obdržení faktur)
 • Možnost zprostředkování prodeje havarovaného či nalezeného odcizeného vozidla (totální škoda)
 • Při likvidaci rozpočtem = úhrada bez DPH
 • Pokud se klient při sjednání havarijního pojištění zaváže k opravám ve smluvních servisech, získá slevu 10 %; pokud ale při škodě provede opravu v nesmluvním servisu = dojde ke zdvojnásobení jeho spoluúčasti na škodě; vždy však nejméně 5 %, min. 5  000 Kč, v případě fixní spoluúčasti vždy nejméně 5 000 Kč

Další informace Vám poskytne náš poradce: Jindřich Čeřovský tel.: 727851295 nebo na emailu: jindrich.cerovsky@iallianz.cz

Nahoru

Allianz Boskovice
Komenského 9
680 01 Boskovice
Tel.: 739 182 487

Pondělí 8:00-12:00 13:00-17:00
Úterý 8:00-15:00  
Středa 8:00-12:00 13:00-17:00
Čtvrtek 8:00-15:00  
Pátek 8:00-12:00 13:00-16:00
Sobota 8:00-11:00  

 

Bankovní spojení: Život: 2700/2700  Penze: 3033/2700  neživot: 2727/2700