Allianz Život

     

Hlavní výhody

 
 1. 100% pojištění na míru

  Pojištění Allianz ŽIVOT umožňuje výběr z těchto variant:

  • s pravidelnou investiční složkou
  • s dobrovolnou investiční složkou (mimořádné pojistné)
  • bez investiční složky (rizikové pojištění)

   Klient si vybírá jednotlivá rizika dle toho, která potřebuje.

 1. Nejvýhodněji? Měsíčně!

  Allianz ŽIVOT nejvýhodněji měsíčně inkasem/SIPO. Dále lze získat Miliónovou slevu a slevu za počet skupin připojištění.

 2. Neměnná cena

  Klient platí za každé sjednané riziko stejně na začátku i na konci pojištění. Cena pojištění se nezvyšuje dle věku.

 3. Až 6 na 1 smlouvě

  V rámci jedné smlouvy lze pojistit 6 osob bez ohledu na věk (dospělý/dítě).

 4. Bez absurdních poplatků

  Díky oddělené ochranné a investiční složce je pojištění Allianz ŽIVOT levné a zároveň zcela transparentní. Neúčtujeme klientům žádné nepopulární poplatky (počáteční, měsíční, inkasní, za předčasné ukončení, ...).

Prodlužujeme vstupní a výstupní věky u vybraných rizik.

U denního odškodného a trvalých následků úrazu garance nejvyššího plnění.

Unikátní připojištění PRO boj s rakovinou, které vyplácí pojistné plnění nejen na začátku onemocnění, ale i v průběhu léčení.

Pojistná ochrana

  Smrt - připojištění může zajistit pozůstalé

  Invalidita - připojištění je určeno k zajištění výpadku příjmů případě invalidity pojištěného.

  Pracovní neschopnost - připojištění je určeno k zajištění výpadku příjmů v případě krátkodobého poklesu pracovní neschopnosti pojištěného.

  Trvalé následky úrazu - připojištění zajistí prostředky v případě úrazu, který zanechá trvé následky. Peníze lze použít na úhradu léčení, zdravotních pomůcek, rehabilitace nebo nákladů souvisejících se změnou životního stylu.

  Denní odškodné - zajistí prostředky v případě úrazu. Peníze lze použít na  úhradu léčení, zdravotních pomůcek, rehabilitace či pokrytí výpadku příjmu během léčení úrazu.

  Hospitalizace - připojištění zajistí prostředky v případě hospitalizace pojistěného. Peníze lze použít na nadstandartní péči či zajištění provozu domácnosti během pobytu v nemocnici.

  Závažné nemoci - připojištění zajistí prostředky v případě diagnostikování závažné nemoci nebo v případě závažné operace pojištěného. Peníze zle použít na léčbu, lázně nebo na úhradu nákladů souvisejicích se změnou životního stylu vynucenou závažným onemocěním.

  PRO úvěr - připojištění zajistí schopnost splácet finanční závazky v případě smrti, invalidity nebo závažné nemoci pojištěného.

  Rozšířené krytí sportů - krytí vybraných volnočasových aktivit, zážitkových akcí a sportů, které jsou běžně z pojištění vyloučeny.

 Bližší informace Vám poskytne náš poradce: Bc.Tomáš Novák na tel. 728 323 138  nebo na emailu: tomas.novak@iallianz.cz

Nahoru

Allianz Boskovice
Komenského 9
680 01 Boskovice
Tel.: 739 182 487

Pondělí 8:00-12:00 13:00-17:00
Úterý 8:00-15:00  
Středa 8:00-12:00 13:00-17:00
Čtvrtek 8:00-15:00  
Pátek 8:00-12:00 13:00-16:00
Sobota 8:00-11:00  

 

Bankovní spojení: Život: 2700/2700  Penze: 3033/2700  neživot: 2727/2700