Potřebujete nahlásit škodu?

Škodu můžete nahlásit u nás na pobočkách.
Se správným nahlášením škod již máme praxi a ušětříme tak Váš čas  a mnohdy i peníze :)
Které dokumenty je dobré mít k nahlášení pojistné události?

 Autopojištění

 • číslo smlouvy,RČ
 • identifikační údaje viníka a poškozené osoby
 • Technický průkaz,řidičský průkaz,občanský průkaz
 • záznam o nehodě,fotodokumentace nehody
 • bankovní spojení
 • v případě, že byla událost šetřena Policií ČR, Hasičským záchranným sborem nebo jiným orgánem, uveďte adresu tohoto orgánu, popř. číslo jednací

Majetek a odpovědnost

 • číslo smlouvy,RČ
 • identifikační údaje poškozené osoby
 • základní soupis poškozených věcí a jejich odhadovaná hodnota
 • fotodokumentace škody s důrazem na rozsah poškození
 • pořizovací doklady k poškozeným věcem, nebo nacenění nákladů na opravu
 • bankovní spojení
 • v případě, že byla událost šetřena Policií ČR, Hasičským záchranným sborem nebo jiným orgánem, uveďte adresu tohoto orgánu, popř. číslo jednací

Život

 • číslo smlouvy,ŘC
 • lékařské zprávy z prvního ošetření a případně dalšího léčení
 • bankovní spojení
 • osobní údaje pojištěné osoby
 • datum a okolnosti vzniku škodné události
 • propouštěcí lékařskou zprávu (v případě hospitalizace)
 • další dokumenty vztahující se k oznamované škodné události (protokol o pracovním úrazu, policejní protokol, doklad o pracovní neschopnosti, apod.)
 • v případě hlášení pracovní neschopnosti kopii dokladu o PN

Chcete si domluvit přesný termín nahlášení  pojistné události? Neváhejte nás kontaktovat  na tel. č. 730 902 531 nebo na emailu: alena.maresova@iallianz.cz

Allianz Boskovice
Komenského 9
680 01 Boskovice
Tel.: 739 182 487

Pondělí 8:00-12:00 13:00-17:00
Úterý 8:00-15:00  
Středa 8:00-12:00 13:00-17:00
Čtvrtek 8:00-15:00  
Pátek 8:00-12:00 13:00-16:00
Sobota 8:00-11:00  

Allianz Blansko
Rožmitálova 14
678 01 Blansko
 

Pondělí 9:00-12:00 13:00-17:00
Úterý dle tel.dohody  
Středa 9:00-12:00 13:00-17:00
Čtvrtek 9:00-14:00  
Pátek dle tel.dohody  
Sobota dle tel.dohody  

Bankovní spojení: Život: 2700/2700  Penze: 3033/2700  neživot: 2727/2700