Souhlas s ochranou osobních údajů

Souhlasím, aby Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 Praha, IČ: 47115971 (dále jen Allianz) jakožto správce osobních údajů, zpracovávala moje osobní údaje zahrnující jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefon, případně další osobní údaje uvedené v mém požadavku, a to pro účely posouzení a vyhodnocení případného navázání obchodní spolupráce za účelem zprostředkování pojištění, úvěru nebo investic pro vnitřní potřebu. Osobní údaje bude zpracovávat také společnost Allianz kontakt, s.r.o., IČ: 27255719 a Allianz penzijní společnost, a.s. IČ: 25612603, obě se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 Praha, jakožto zpracovatelé osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně v papírové nebo elektronické podobě na území České republiky nebo v zemích EU po dobu trvání případného obchodního vztahu a 1 rok po jeho ukončení anebo v případě nenavázání takového vztahu po dobu 1 roku od poskytnutí tohoto souhlasu. Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, podání vysvětlení ohledně jejich zpracování a právo na odstranění protiprávního stavu vzniklého při zpracování jeho osobních údajů.

detailně také na :https://www.allianz.cz/cs_CZ/pojisteni/ochrana-osobnich-udaju.html

Allianz Boskovice
Komenského 9
680 01 Boskovice
Tel.: 739 182 487

Pondělí 8:00-12:00 13:00-17:00
Úterý 8:00-15:00  
Středa 8:00-12:00 13:00-17:00
Čtvrtek 8:00-15:00  
Pátek 8:00-12:00 13:00-16:00
Sobota 8:00-11:00  

 

Bankovní spojení: Život: 2700/2700  Penze: 3033/2700  neživot: 2727/2700